Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 241 - 260 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/207 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200436 Plastové smetné nádoby 24.04.2020 56.52
FD/620/206 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta 36231371 2020028 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD 23.04.2020 14892.83
FD/620/205 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5561858284 Mobil hlavný kontrolór obce 22.04.2020 30.12
FD/620/204 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5561821540 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2020 5.99
FD/620/203 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5561826284 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2020 5.99
FD/620/202 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5561826665 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2020 5.99
FD/620/201 RENAK, s.r.o., Trnava 50625128 202008 Energetický certifikát na budovu KD 20.04.2020 690.00
FD/620/200 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990412 Nakladanie s odpadom 20.04.2020 1835.72
FD/620/199 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591307084 Benzín 17.04.2020 95.16
FD/620/198 Jozef Smrhola - Olymp, Santovka 32581190 00251/2020 Papierové tašky s podtlačou 17.04.2020 182.64
FD/620/197 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 20018411 Kancelárske potreby 17.04.2020 40.63
FD/620/196 František Kubica, Hájske 17683009 20200007 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 16.04.2020 134.00
FD/620/195 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 1020630292 Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu ČOV a kanalizácia 16.04.2020 36000.00
FD/620/194 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990355 Nakladanie s biologickým odpadom 16.04.2020 787.68
FD/620/193 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2020/3 Obedy pre dôchodcov 14.04.2020 477.00
FD/620/192 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260164175 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 14.04.2020 300.00
FD/620/191 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912092474 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.04.2020 -24.66
FD/620/190 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260164174 Elektrina - Kultúrny dom 14.04.2020 120.00
FD/620/189 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912092473 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.04.2020 -23.49
FD/620/188 RHEA SK, s.r.o., Handlová 44466862 200220196 Bezpečnostná obuv a komplet hasiči 14.04.2020 301.50
Displaying 241 - 260 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.