Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 321 - 340 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/127 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Plevník - Drienové 10886567 20200077 Plastové známky pre psa 11.03.2020 160.00
FD/620/126 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260111872 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 10.03.2020 306.00
FD/620/125 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912067816 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.03.2020 -12.78
FD/620/124 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260111871 Elektrina - Kultúrny dom 10.03.2020 132.00
FD/620/123 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912067815 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 10.03.2020 32.61
FD/620/122 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260016730 Elektrina - Požiarna zbrojnica 10.03.2020 24.00
FD/620/121 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002247 Elektrina - verejné osvetlenie 10.03.2020 207.00
FD/620/120 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002245 Elektrina - Dom smútku 10.03.2020 23.00
FD/620/119 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 10.03.2020 18.00
FD/620/118 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 10.03.2020 87.00
FD/620/117 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 10.03.2020 96.00
FD/620/116 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 10.03.2020 184.00
FD/620/115 Auto Skalický Čingov 873/110, 951 31 Močenok 52394816 20200004 Údržba vozidla - Opel Meriva 10.03.2020 893.92
FD/620/114 Auto Skalický Čingov 873/110, 951 31 Močenok 52394816 20200003 Údržba vozidla - Škoda Superb 10.03.2020 110.00
FD/620/113 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200272 Plastové smetné nádoby 09.03.2020 75.36
FD/620/112 Zahrajko s.r.o., Bratislava 47133945 FV 2020-004 Hudobné vystúpenie v MŠ 09.03.2020 100.00
FD/620/111 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8254015184 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.03.2020 165.61
FD/620/110 PP-ST, s.r.o., 98 956 41 Kšinná 43881891 FA200232 Nákup hygienických prostriedkov na OcÚ a do KD 06.03.2020 105.52
FD/620/109 František Kubica, Hájske 17683009 20200004 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 05.03.2020 381.40
FD/620/108 BINS s.r.o., Nitra 45510393 0922020 Plastové smetné nádoby 05.03.2020 204.00
Displaying 321 - 340 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.