Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 361 - 380 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/087 Michal Ormandy, Hájske 43230814 2020006 Inštalácia a nastavenie siete 12.02.2020 361.80
FD/620/086 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005427 Voda - bytovka 11.02.2020 51.85
FD/620/085 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005381 Voda - pošta 11.02.2020 2.59
FD/620/084 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005380 Voda - cintorín 11.02.2020 0.00
FD/620/083 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005379 Voda - Kultúrny dom 11.02.2020 10.37
FD/620/082 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005378 Voda - starý obecný úrad 11.02.2020 0.00
FD/620/081 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005377 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.02.2020 64.81
FD/620/080 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560007307 Tlačivá k evidencii obyvateľstva 10.02.2020 34.12
FD/620/079 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260056830 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 10.02.2020 306.00
FD/620/078 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912039799 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 10.02.2020 40.36
FD/620/077 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260056829 Elektrina - Kultúrny dom 10.02.2020 134.00
FD/620/076 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912039798 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.02.2020 -8.23
FD/620/075 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6220200051 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 10.02.2020 49.15
FD/620/074 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6120200102 Ukladanie odpadu na skládke odpadov 01/2020 10.02.2020 25.38
FD/620/073 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560007139 Tlačivá k evidencii obyvateľstva 06.02.2020 34.12
FD/620/072 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2020000149 Nákup odpadových vriec 06.02.2020 124.50
FD/620/071 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7700922372 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 06.02.2020 46.10
FD/620/070 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8251763276 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.02.2020 166.98
FD/620/069 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591268574 Benzín 05.02.2020 138.13
FD/620/068 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 102020 Oprava verejného rozhlasu 04.02.2020 139.03
Displaying 361 - 380 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.