Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 21 - 40 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/425 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020991055 Nakladanie s biologickým odpadom 17.09.2020 1092.96
FD/620/424 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium   2200768985 Daň z provízie z platieb cez terminál 16.09.2020 1.71
FD/620/423 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium   2200627268 Daň z provízie z platieb cez terminál 16.09.2020 3.43
FD/620/422 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260016730 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.09.2020 24.00
FD/620/421 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260289321 Elektrina - verejné osvetlenie 14.09.2020 207.00
FD/620/420 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002245 Elektrina - Dom smútku 14.09.2020 23.00
FD/620/419 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.09.2020 18.00
FD/620/418 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie 14.09.2020 87.00
FD/620/417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 14.09.2020 96.00
FD/620/416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.09.2020 184.00
FD/620/415 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12013354 Náhradné diely do kosačiek 14.09.2020 79.98
FD/620/414 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260397894 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 10.09.2020 282.00
FD/620/413 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912214062 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.09.2020 -82.49
FD/620/412 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260397893 Elektrina - Kultúrny dom 10.09.2020 125.00
FD/620/411 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912214061 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 10.09.2020 22.47
FD/620/410 František Kubica, Hájske 17683009 20200032 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 09.09.2020 45.10
FD/620/409 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054770 Voda - bytovka 09.09.2020 51.85
FD/620/408 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054757 Voda - pošta 09.09.2020 5.18
FD/620/407 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054756 Voda - cintorín 09.09.2020 11.66
FD/620/406 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054755 Voda - Kultúrny dom 09.09.2020 16.85
Displaying 21 - 40 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.