Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 21 - 40 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/189 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912092473 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.04.2020 -23.49
FD/620/188 RHEA SK, s.r.o., Handlová 44466862 200220196 Bezpečnostná obuv a komplet hasiči 14.04.2020 301.50
FD/620/187 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260016730 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.04.2020 24.00
FD/620/186 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002247 Elektrina - verejné osvetlenie 14.04.2020 207.00
FD/620/185 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002245 Elektrina - Dom smútku 14.04.2020 23.00
FD/620/184 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.04.2020 18.00
FD/620/183 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 14.04.2020 87.00
FD/620/182 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 14.04.2020 96.00
FD/620/181 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.04.2020 184.00
FD/620/180 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium BE0418.547.872 2200328645 Daň z provízie z platieb cez terminál 14.04.2020 0.39
FD/620/179 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015660 Voda - bytovka 14.04.2020 51.85
FD/620/178 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015631 Voda - pošta 14.04.2020 2.59
FD/620/177 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015630 Voda - cintorín 14.04.2020 10.37
FD/620/176 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015629 Voda - Kultúrny dom 14.04.2020 16.85
FD/620/175 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015628 Voda - starý obecný úrad 14.04.2020 0.00
FD/620/174 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015627 Voda - Obecný úrad + Materská škola 14.04.2020 40.19
FD/620/173 Elromed s.r.o., Poprad 46200681 FV2000600 Infračervený teplomer 09.04.2020 79.28
FD/620/172 External services Slovakia, s.r.o., Nitra 50498703 2020050 Respirátory a dezinfekčný roztok 08.04.2020 396.00
FD/620/171 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8256283885 Telefón - všetky pevné linky a mobily 08.04.2020 165.19
FD/620/170 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7581592154 Plyn - dom Lipovských 07.04.2020 13.75
Zobrazené 21 - 40 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.