Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 401 - 420 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/033 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6220191622 Prenájom kontajnerov 13.01.2020 78.14
FD/620/032 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6120192066 Ukladanie odpadu na skládke odpadov 12/2019 13.01.2020 108.04
FD/620/031 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002247 Elektrina - verejné osvetlenie 13.01.2020 207.00
FD/620/028 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912001067 Elektrina - Dom smútku - preplatok 13.01.2020 -20.56
FD/620/027 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.01.2020 18.00
FD/620/026 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912001066 Elektrina - osvetlenie ihriska - nedoplatok 13.01.2020 52.79
FD/620/025 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014203 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 13.01.2020 306.00
FD/620/024 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005700 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 13.01.2020 0.76
FD/620/023 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 13.01.2020 87.00
FD/620/022 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005699 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 13.01.2020 -42.07
FD/620/021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 13.01.2020 96.00
FD/620/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005698 Elektrina - štadión - preplatok 13.01.2020 -113.83
FD/620/019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014200 Elektrina - Kultúrny dom 13.01.2020 136.00
FD/620/018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005697 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 13.01.2020 43.23
FD/620/017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 10.01.2020 96.00
FD/620/016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 10.01.2020 24.00
FD/620/015 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 10.01.2020 87.00
FD/620/014 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 10.01.2020 154.00
FD/620/013 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 10.01.2020 13.00
FD/620/012 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 10.01.2020 23.00
Zobrazené 401 - 420 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.