Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 41 - 60 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/405 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054754 Voda - starý obecný úrad 09.09.2020 0.00
FD/620/404 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054753 Voda - Obecný úrad + Materská škola 09.09.2020 22.03
FD/620/403 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8267671281 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.09.2020 165.50
FD/620/402 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2020002185 Nákup odpadových vriec 08.09.2020 124.50
FD/620/401 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7760696786 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 07.09.2020 46.10
FD/620/400 Drevoshop s.r.o., Partizánske 47494018 200100058 Drvenie odpadu 04.09.2020 1214.40
FD/620/399 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591371181 Benzín 03.09.2020 387.26
FD/620/398 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8823001460 Plyn - 09/2020 03.09.2020 763.00
FD/620/397 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2020/7 Obedy pre dôchodcov 02.09.2020 1245.00
FD/620/396 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020061 Administrácia webstránky a servis 09/2020 02.09.2020 200.00
FD/620/395 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200923 Plastové smetné nádoby 24.08.2020 113.04
FD/620/394 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5580701524 Mobil hlavný kontrolór obce 24.08.2020 30.00
FD/620/393 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5580666014 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.08.2020 5.99
FD/620/392 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5580670245 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.08.2020 5.99
FD/620/391 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5580671872 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.08.2020 5.99
FD/620/390 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 00151653 2020029359 Vyradené trezory 21.08.2020 3.60
FD/620/389 IN VEST s.r.o., Šaľa 36553671 9520200829 Betón na osadenie stĺpa v ZŠ 21.08.2020 25.20
FD/620/388 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990979 Nakladanie s odpadom 20.08.2020 3283.67
FD/620/387 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990922 Nakladanie s biologickým odpadom 20.08.2020 1079.11
FD/620/386 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20200100 Etikety na smetné nádoby 19.08.2020 50.00
Displaying 41 - 60 of 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.