Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 61 - 80 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/371 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048707 Voda - Obecný úrad + Materská škola 12.08.2020 33.71
FD/620/370 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20200099 Etikety na smetné nádoby 10.08.2020 50.00
FD/620/369 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260016730 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.08.2020 24.00
FD/620/368 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260289321 Elektrina - verejné osvetlenie 07.08.2020 207.00
FD/620/367 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002245 Elektrina - Dom smútku 07.08.2020 23.00
FD/620/366 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.08.2020 18.00
FD/620/365 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie 07.08.2020 87.00
FD/620/364 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 07.08.2020 96.00
FD/620/363 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.08.2020 184.00
FD/620/362 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7681583262 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 07.08.2020 46.10
FD/620/361 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 712020 Oprava ozvučenia na ihrisku 07.08.2020 267.60
FD/620/360 Kardio prevencia s.r.o., Prochot 51660164 282020 Diagnostika tepien pre zamestnancov zo SF 06.08.2020 90.00
FD/620/359 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 36653004 2020413207 Posúdenie projektovej dokumentácie núdzový východ MŠ 06.08.2020 60.00
FD/620/358 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8265825758 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.08.2020 165.31
FD/620/357 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591356734 Benzín 04.08.2020 397.34
FD/620/356 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8707046960 Plyn - 08/2020 04.08.2020 763.00
FD/620/355 František Kubica, Hájske 17683009 20200027 Nákup materiálu na OcÚ a pre ŠK 03.08.2020 70.30
FD/620/354 RM Gastro-JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34153004 22000663 Nákup riadu do KD 31.07.2020 212.65
FD/620/353 Magic Print, s.r.o., Bratislava 36617661 202005585 Tonery 30.07.2020 50.93
FD/620/352 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 20033119 Kancelárske potreby 29.07.2020 29.27
Zobrazené 61 - 80 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.