Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 61 - 80 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/149 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200344 Plastové smetné nádoby 26.03.2020 195.60
FD/620/148 Milan Potočný MIPOS PC, Šaľa 43197035 2020056 UV trubica 25.03.2020 78.00
FD/620/147 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990267 Nakladanie s odpadom 23.03.2020 2135.93
FD/620/146 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5557123569 Mobil hlavný kontrolór obce 23.03.2020 30.06
FD/620/145 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5557086547 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.03.2020 5.99
FD/620/144 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5557090795 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.03.2020 5.99
FD/620/143 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5557091676 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.03.2020 5.99
FD/620/142 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591289458 Benzín 19.03.2020 98.97
FD/620/141 Auto Skalický Čingov 873/110, 951 31 Močenok 52394816 20200006 Údržba vozidla - Škoda Fábia 19.03.2020 490.21
FD/620/140 Ing. Stanislav Cák, Koválov 17536928 75/2020 Znalecký posudok 18.03.2020 362.06
FD/620/139 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1201539 Aktualizácia dát katastra 17.03.2020 36.00
FD/620/138 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1200283 Aktualizácia programov 2020 17.03.2020 912.00
FD/620/137 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990198 Nakladanie s biologickým odpadom 16.03.2020 558.67
FD/620/136 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1201175 Zverejňovanie cintorínov 16.03.2020 57.88
FD/620/135 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 20kdi00216 Kontrola bezpečnosti detského ihriska v strede obce 23.03.2020 220.80
FD/620/110 PP-ST, s.r.o., 98 956 41 Kšinná 43881891 FA200232 Nákup hygienických prostriedkov na OcÚ a do KD 06.03.2020 105.52
FD/620/134 ZO - RVC v Nitre, Nitra 34006656 0429/2020 Publikácia 11.03.2020 33.00
FD/620/133 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009617 Voda - bytovka 11.03.2020 51.85
FD/620/132 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009585 Voda - pošta 11.03.2020 2.59
FD/620/131 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009584 Voda - cintorín 11.03.2020 0.00
Zobrazené 61 - 80 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.