Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 81 - 100 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/351 Jozef Holka, Trnava 33215936 20150 Servisné práce Canon tlačiareň 28.07.2020 36.00
FD/620/350 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5575944053 Mobil hlavný kontrolór obce 23.07.2020 30.00
FD/620/349 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5575906754 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.07.2020 5.99
FD/620/348 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5575912114 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.07.2020 5.99
FD/620/347 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5575912369 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.07.2020 5.99
FD/620/346 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990849 Nakladanie s odpadom 21.07.2020 2300.89
FD/620/345 Ing. Arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér 32762151 19/2020 Územný plán obce - zmeny a doplnky č.1 21.07.2020 8400.00
FD/620/344 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591349404 Benzín 20.07.2020 140.46
FD/620/343 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990792 Nakladanie s biologickým odpadom 17.07.2020 1411.22
FD/620/342 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200755 Plastové smetné nádoby 17.07.2020 200.16
FD/620/341 PETRAM, a.s., Bratislava 44989814 2020/0701 Projektový manažment - Zníženie energetickej náročnosti KD 15.07.2020 323.17
FD/620/340 Tibor Vincze - HASKONT, Kráľová nad Váhom 34758500 20052 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 13.07.2020 167.20
FD/620/339 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039984 Voda - bytovka 10.07.2020 62.22
FD/620/338 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060040022 Voda - Obecný úrad + Materská škola 10.07.2020 5.18
FD/620/337 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039973 Voda - pošta 10.07.2020 3.89
FD/620/336 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039972 Voda - cintorín 10.07.2020 10.37
FD/620/335 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039971 Voda - starý obecný úrad 10.07.2020 0.00
FD/620/334 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260308443 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 10.07.2020 282.00
FD/620/333 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912164166 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 10.07.2020 2.58
FD/620/332 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260308442 Elektrina - Kultúrny dom 10.07.2020 116.00
Zobrazené 81 - 100 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.