Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 101 - 120 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/331 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912164165 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.07.2020 -16.06
FD/620/330 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany 52299899 2020016 Právna pomoc 2. štvrťrok 2020 10.07.2020 750.00
FD/620/329 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8263962038 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.07.2020 164.21
FD/620/328 Jozef Holka, Trnava 33215936 20144 Servisné práce Canon tlačiareň 09.07.2020 178.80
FD/620/327 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 20101076 Zabezpečovanie úloh BOZP a OPP 1-6/2020 08.07.2020 360.00
FD/620/326 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260016730 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.07.2020 24.00
FD/620/325 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002245 Elektrina - Dom smútku 08.07.2020 23.00
FD/620/324 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.07.2020 18.00
FD/620/323 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie 08.07.2020 87.00
FD/620/322 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 08.07.2020 96.00
FD/620/321 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.07.2020 184.00
FD/620/320 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7561876641 Plyn - dom Lipovských 07.07.2020 13.75
FD/620/319 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20200096 Letáky k etiketám na smetné nádoby 06.07.2020 50.00
FD/620/318 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20200095 Grafická úprava a tlač obecných novín 06.07.2020 627.00
FD/620/317 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7681548183 Elektrina - dom záhradkárov 06.07.2020 50.00
FD/620/316 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7681548113 Elektrina - bytovka 06.07.2020 22.31
FD/620/315 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7681548112 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 06.07.2020 46.10
FD/620/314 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591341906 Benzín 06.07.2020 134.63
FD/620/313 Poradca s.r.o., Žilina 36371271 49011388 Predplatné mesačník DUO 03.07.2020 68.00
FD/620/312 TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01Žilina 50139088 20200644 Licencia na softvér na verejné obstarávania 03.07.2020 300.00
Zobrazené 101 - 120 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.