Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/003 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2019085 Administrácia webstránky a servis 01/2020 02.01.2020 200.00
FD/620/064 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020013 Administrácia webstránky a servis 02/2020 03.02.2020 200.00
FD/620/102 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020019 Administrácia webstránky a servis 03/2020 02.03.2020 200.00
FD/620/164 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020025 Administrácia webstránky a servis 04/2020 06.04.2020 200.00
FD/620/210 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020030 Administrácia webstránky a servis 05/2020 04.05.2020 200.00
FD/620/262 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020039 Administrácia webstránky a servis 06/2020 29.05.2020 200.00
FD/620/307 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020048 Administrácia webstránky a servis 07/2020 02.07.2020 200.00
FD/620/380 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020057 Administrácia webstránky a servis 08/2020 18.08.2020 200.00
FD/620/396 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020061 Administrácia webstránky a servis 09/2020 02.09.2020 200.00
FD/620/139 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1201539 Aktualizácia dát katastra 17.03.2020 36.00
FD/620/107 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 0020200367 Aktualizácia mzdového programu 05.03.2020 15.00
FD/620/213 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 0020200532 Aktualizácia mzdového programu 04.05.2020 15.00
FD/620/138 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1200283 Aktualizácia programov 2020 17.03.2020 912.00
FD/620/151 See Trade, s.r.o., Levice 36354732 200458 Antibakteriálny prostriedok 27.03.2020 100.80
FD/620/209 N.M. - Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 36307874 20311061 Audit individuálnej účtovnej závierky 2019 30.04.2020 900.00
FD/620/088 SOZA, Bratislava 00178454 2201104638 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 14.02.2020 20.40
FD/620/004 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591254374 Benzín 07.01.2020 154.36
FD/620/046 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591260766 Benzín 20.01.2020 124.10
FD/620/069 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591268574 Benzín 05.02.2020 138.13
FD/620/092 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591274644 Benzín 19.02.2020 59.19
Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.