Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/083 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005379 Voda - Kultúrny dom 11.02.2020 10.37
FD/620/130 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009583 Voda - Kultúrny dom 11.03.2020 11.66
FD/620/176 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015629 Voda - Kultúrny dom 14.04.2020 16.85
FD/620/248 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026982 Voda - Kultúrny dom 20.05.2020 15.55
FD/620/373 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048709 Voda - Kultúrny dom 12.08.2020 3.89
FD/620/406 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054755 Voda - Kultúrny dom 09.09.2020 16.85
FD/620/081 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005377 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.02.2020 64.81
FD/620/128 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009581 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.03.2020 37.60
FD/620/174 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015627 Voda - Obecný úrad + Materská škola 14.04.2020 40.19
FD/620/246 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026980 Voda - Obecný úrad + Materská škola 20.05.2020 40.19
FD/620/338 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060040022 Voda - Obecný úrad + Materská škola 10.07.2020 5.18
FD/620/371 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048707 Voda - Obecný úrad + Materská škola 12.08.2020 33.71
FD/620/404 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054753 Voda - Obecný úrad + Materská škola 09.09.2020 22.03
FD/620/085 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005381 Voda - pošta 11.02.2020 2.59
FD/620/132 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009585 Voda - pošta 11.03.2020 2.59
FD/620/178 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015631 Voda - pošta 14.04.2020 2.59
FD/620/250 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026984 Voda - pošta 20.05.2020 2.59
FD/620/274 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060031859 Voda - pošta 08.06.2020 3.89
FD/620/337 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039973 Voda - pošta 10.07.2020 3.89
FD/620/375 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048711 Voda - pošta 12.08.2020 5.18
Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.