Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/208 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava 00156850 201049 Vypracovanie stanoviska k ČOV, kanalizácia 29.04.2020 210.00
FD/620/088 SOZA, Bratislava 00178454 2201104638 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 14.02.2020 20.40
FD/620/135 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 20kdi00216 Kontrola bezpečnosti detského ihriska v strede obce 23.03.2020 220.80
FD/620/127 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Plevník - Drienové 10886567 20200077 Plastové známky pre psa 11.03.2020 160.00
FD/620/165 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12002816 Náhradné diely do kosačiek 06.04.2020 76.92
FD/620/158 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 2004175 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 01.04.2020 38.40
FD/620/140 Ing. Stanislav Cák, Koválov 17536928 75/2020 Znalecký posudok 18.03.2020 362.06
FD/620/060 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200079 Plastové smetné nádoby 28.01.2020 37.68
FD/620/113 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200272 Plastové smetné nádoby 09.03.2020 75.36
FD/620/149 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200344 Plastové smetné nádoby 26.03.2020 195.60
FD/620/207 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200436 Plastové smetné nádoby 24.04.2020 56.52
FD/620/062 František Kubica, Hájske 17683009 20200002 Nákup materiálu na OcÚ, do KD a do ŠK 31.01.2020 327.23
FD/620/109 František Kubica, Hájske 17683009 20200004 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 05.03.2020 381.40
FD/620/196 František Kubica, Hájske 17683009 20200007 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 16.04.2020 134.00
FD/620/101 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2020/1 Víno k obecnej zabíjačke 28.02.2020 136.00
FD/620/150 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2020/2 Obedy pre dôchodcov 27.03.2020 450.00
FD/620/193 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2020/3 Obedy pre dôchodcov 14.04.2020 477.00
FD/620/004 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591254374 Benzín 07.01.2020 154.36
FD/620/046 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591260766 Benzín 20.01.2020 124.10
FD/620/069 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591268574 Benzín 05.02.2020 138.13
Zobrazené 1 - 20 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.