Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/390 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 00151653 2020029359 Vyradené trezory 21.08.2020 3.60
FD/620/208 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava 00156850 201049 Vypracovanie stanoviska k ČOV, kanalizácia 29.04.2020 210.00
FD/620/222 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 00156884 2203000143 Poskytnutie hydrologických údajov - suchý polder 13.05.2020 579.60
FD/620/088 SOZA, Bratislava 00178454 2201104638 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 14.02.2020 20.40
FD/620/135 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 20kdi00216 Kontrola bezpečnosti detského ihriska v strede obce 23.03.2020 220.80
FD/620/245 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 20kdi00454 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 20.05.2020 193.20
FD/620/127 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Plevník - Drienové 10886567 20200077 Plastové známky pre psa 11.03.2020 160.00
FD/620/165 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12002816 Náhradné diely do kosačiek 06.04.2020 76.92
FD/620/301 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12008311 Náhradné diely do kosačiek 24.06.2020 215.51
FD/620/379 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12011928 Náhradné diely do kosačky 18.08.2020 137.58
FD/620/415 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12013354 Náhradné diely do kosačiek 14.09.2020 79.98
FD/620/158 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 2004175 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 01.04.2020 38.40
FD/620/140 Ing. Stanislav Cák, Koválov 17536928 75/2020 Znalecký posudok 18.03.2020 362.06
FD/620/060 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200079 Plastové smetné nádoby 28.01.2020 37.68
FD/620/113 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200272 Plastové smetné nádoby 09.03.2020 75.36
FD/620/149 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200344 Plastové smetné nádoby 26.03.2020 195.60
FD/620/207 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200436 Plastové smetné nádoby 24.04.2020 56.52
FD/620/302 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200308 Plastové smetné nádoby 24.06.2020 56.52
FD/620/342 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200755 Plastové smetné nádoby 17.07.2020 200.16
FD/620/395 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20200923 Plastové smetné nádoby 24.08.2020 113.04
Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.