Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/001 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259477597 Elektrina - Kultúrny dom 01.01.2020 131.00
FD/620/002 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259477598 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 01.01.2020 290.00
FD/620/003 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2019085 Administrácia webstránky a servis 01/2020 02.01.2020 200.00
FD/620/004 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591254374 Benzín 07.01.2020 154.36
FD/620/005 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 20101011 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 07-12/2019 09.01.2020 360.00
FD/620/006 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8249536885 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.01.2020 168.55
FD/620/007 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912003720 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 10.01.2020 242.24
FD/620/008 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 10.01.2020 184.00
FD/620/009 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7103179332 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov a bytovka 10.01.2020 106.32
FD/620/010 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7270033655 Elektrina - dom záhradkárov 10.01.2020 66.30
FD/620/011 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 10.01.2020 152.00
FD/620/012 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 10.01.2020 23.00
FD/620/013 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 10.01.2020 13.00
FD/620/014 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 10.01.2020 154.00
FD/620/015 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 10.01.2020 87.00
FD/620/016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 10.01.2020 24.00
FD/620/017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 10.01.2020 96.00
FD/620/018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005697 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 13.01.2020 43.23
FD/620/019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014200 Elektrina - Kultúrny dom 13.01.2020 136.00
FD/620/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005698 Elektrina - štadión - preplatok 13.01.2020 -113.83
Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.