Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/048 REJK-NET,s.r.o., Šoporňa 47528176 00000131 Montáž kamery 20.01.2020 62.35
FD/620/107 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 0020200367 Aktualizácia mzdového programu 05.03.2020 15.00
FD/620/198 Jozef Smrhola - Olymp, Santovka 32581190 00251/2020 Papierové tašky s podtlačou 17.04.2020 182.64
FD/620/099 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   013/2020 Lekárske nálezy 27.02.2020 30.00
FD/620/134 ZO - RVC v Nitre, Nitra 34006656 0429/2020 Publikácia 11.03.2020 33.00
FD/620/108 BINS s.r.o., Nitra 45510393 0922020 Plastové smetné nádoby 05.03.2020 204.00
FD/620/068 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 102020 Oprava verejného rozhlasu 04.02.2020 139.03
FD/620/195 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 1020630292 Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu ČOV a kanalizácia 16.04.2020 36000.00
FD/620/165 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12002816 Náhradné diely do kosačiek 06.04.2020 76.92
FD/620/138 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1200283 Aktualizácia programov 2020 17.03.2020 912.00
FD/620/136 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1201175 Zverejňovanie cintorínov 16.03.2020 57.88
FD/620/139 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1201539 Aktualizácia dát katastra 17.03.2020 36.00
FD/620/073 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560007139 Tlačivá k evidencii obyvateľstva 06.02.2020 34.12
FD/620/080 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560007307 Tlačivá k evidencii obyvateľstva 10.02.2020 34.12
FD/620/057 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 20004011 Kancelárske potreby 24.01.2020 234.18
FD/620/061 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 20004769 Kancelárska stolička 30.01.2020 67.03
FD/620/152 PP Building, a.s., Báb 48238899 20005 Práce s plošinou 30.03.2020 225.00
FD/620/153 PP Building, a.s., Báb 48238899 20006 Orezávanie stromov 30.03.2020 600.00
FD/620/154 PP Building, a.s., Báb 48238899 20007 Prenájom drtičky dreva 30.03.2020 192.00
FD/620/197 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 20018411 Kancelárske potreby 17.04.2020 40.63
Zobrazené 1 - 20 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.