Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/048 REJK-NET,s.r.o., Šoporňa 47528176 00000131 Montáž kamery 20.01.2020 62.35
FD/620/309 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 0010/015736 Nákup materiálu na KD 03.07.2020 27.82
FD/620/264 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 0013/017164 Nákup jednorázových menuboxov pre dôchodcov 02.06.2020 136.72
FD/620/107 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 0020200367 Aktualizácia mzdového programu 05.03.2020 15.00
FD/620/213 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 0020200532 Aktualizácia mzdového programu 04.05.2020 15.00
FD/620/198 Jozef Smrhola - Olymp, Santovka 32581190 00251/2020 Papierové tašky s podtlačou 17.04.2020 182.64
FD/620/099 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   013/2020 Lekárske nálezy 27.02.2020 30.00
FD/620/219 BINS s.r.o., Nitra 45510393 01952020 Plastové smetné nádoby 07.05.2020 204.00
FD/620/303 BINS s.r.o., Nitra 45510393 02852020 Plastové smetné nádoby 01.07.2020 204.00
FD/620/288 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   031/2020 Lekárske nálezy 10.06.2020 15.00
FD/620/304 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   037/2020 Lekárske nálezy 01.07.2020 15.00
FD/620/134 ZO - RVC v Nitre, Nitra 34006656 0429/2020 Publikácia 11.03.2020 33.00
FD/620/256 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 072020 Projektové práce MŠ s OcÚ požiarne schodisko 25.05.2020 1100.00
FD/620/108 BINS s.r.o., Nitra 45510393 0922020 Plastové smetné nádoby 05.03.2020 204.00
FD/620/068 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 102020 Oprava verejného rozhlasu 04.02.2020 139.03
FD/620/195 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 1020630292 Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu ČOV a kanalizácia 16.04.2020 36000.00
FD/620/165 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12002816 Náhradné diely do kosačiek 06.04.2020 76.92
FD/620/138 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1200283 Aktualizácia programov 2020 17.03.2020 912.00
FD/620/301 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12008311 Náhradné diely do kosačiek 24.06.2020 215.51
FD/620/136 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1201175 Zverejňovanie cintorínov 16.03.2020 57.88
Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.