Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/406 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054755 Voda - Kultúrny dom 09.09.2020 16.85
FD/620/407 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054756 Voda - cintorín 09.09.2020 11.66
FD/620/408 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054757 Voda - pošta 09.09.2020 5.18
FD/620/409 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054770 Voda - bytovka 09.09.2020 51.85
FD/620/006 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8249536885 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.01.2020 168.55
FD/620/070 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8251763276 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.02.2020 166.98
FD/620/111 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8254015184 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.03.2020 165.61
FD/620/171 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8256283885 Telefón - všetky pevné linky a mobily 08.04.2020 165.19
FD/620/220 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8258553816 Telefón - všetky pevné linky a mobily 07.05.2020 166.80
FD/620/276 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8262075733 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.06.2020 168.89
FD/620/329 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8263962038 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.07.2020 164.21
FD/620/358 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8265825758 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.08.2020 165.31
FD/620/403 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8267671281 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.09.2020 165.50
FD/620/427 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8400037183 Plyn 01-08/2020 - preplatok 17.09.2020 -532.45
FD/620/044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8451259447 Plyn 01-12/2019 - preplatok 17.01.2020 -3232.85
FD/620/045 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8463453171 Plyn - dom záhradkárov 06 -12/2019 - nedoplatok 17.01.2020 84.57
FD/620/059 Poradca s.r.o., Žilina 36371271 86102229 Poradca 2020 27.01.2020 65.80
FD/620/042 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706826872 Plyn - 01/2020 15.01.2020 763.00
FD/620/043 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706827206 Plyn - dom záhradkárov 1 - 03/2020 15.01.2020 100.00
FD/620/066 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706860273 Plyn - 02/2020 04.02.2020 763.00
Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.