Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/401 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7760696786 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 07.09.2020 46.10
FD/620/402 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2020002185 Nákup odpadových vriec 08.09.2020 124.50
FD/620/403 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8267671281 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.09.2020 165.50
FD/620/404 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054753 Voda - Obecný úrad + Materská škola 09.09.2020 22.03
FD/620/405 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054754 Voda - starý obecný úrad 09.09.2020 0.00
FD/620/406 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054755 Voda - Kultúrny dom 09.09.2020 16.85
FD/620/407 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054756 Voda - cintorín 09.09.2020 11.66
FD/620/408 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054757 Voda - pošta 09.09.2020 5.18
FD/620/409 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054770 Voda - bytovka 09.09.2020 51.85
FD/620/410 František Kubica, Hájske 17683009 20200032 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 09.09.2020 45.10
FD/620/411 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912214061 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 10.09.2020 22.47
FD/620/412 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260397893 Elektrina - Kultúrny dom 10.09.2020 125.00
FD/620/413 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912214062 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.09.2020 -82.49
FD/620/414 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260397894 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 10.09.2020 282.00
FD/620/415 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 12013354 Náhradné diely do kosačiek 14.09.2020 79.98
FD/620/416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.09.2020 184.00
FD/620/417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 14.09.2020 96.00
FD/620/418 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie 14.09.2020 87.00
FD/620/419 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.09.2020 18.00
FD/620/420 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002245 Elektrina - Dom smútku 14.09.2020 23.00
Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.