Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8451259447 Plyn 01-12/2019 - preplatok 17.01.2020 -3232.85
FD/620/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005698 Elektrina - štadión - preplatok 13.01.2020 -113.83
FD/620/022 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005699 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 13.01.2020 -42.07
FD/620/035 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912016700 Elektrina - Požiarna zbrojnica - preplatok 14.01.2020 -30.73
FD/620/191 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912092474 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.04.2020 -24.66
FD/620/189 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912092473 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.04.2020 -23.49
FD/620/028 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912001067 Elektrina - Dom smútku - preplatok 13.01.2020 -20.56
FD/620/037 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7220808921 Plyn - dom Lipovských - preplatok 14.01.2020 -13.38
FD/620/125 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912067816 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.03.2020 -12.78
FD/620/076 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912039798 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.02.2020 -8.23
FD/620/082 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005378 Voda - starý obecný úrad 11.02.2020 0.00
FD/620/084 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005380 Voda - cintorín 11.02.2020 0.00
FD/620/129 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009582 Voda - starý obecný úrad 11.03.2020 0.00
FD/620/131 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060009584 Voda - cintorín 11.03.2020 0.00
FD/620/175 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060015628 Voda - starý obecný úrad 14.04.2020 0.00
FD/620/163 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium BE0418.547.872 2200279241 Daň z provízie z platieb cez terminál 03.04.2020 0.03
FD/620/180 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium BE0418.547.872 2200328645 Daň z provízie z platieb cez terminál 14.04.2020 0.39
FD/620/024 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005700 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 13.01.2020 0.76
FD/620/161 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium BE0418.547.872 2200084256 Daň z provízie z platieb cez terminál 03.04.2020 1.06
FD/620/085 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005381 Voda - pošta 11.02.2020 2.59
Zobrazené 1 - 20 z 209 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.