Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8451259447 Plyn 01-12/2019 - preplatok 17.01.2020 -3232.85
FD/620/426 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8400037183 Plyn - preplatok 17.09.2020 -532.45
FD/620/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005698 Elektrina - štadión - preplatok 13.01.2020 -113.83
FD/620/233 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912123354 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 15.05.2020 -94.76
FD/620/413 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912214062 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.09.2020 -82.49
FD/620/279 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912138473 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.06.2020 -80.98
FD/620/022 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912005699 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 13.01.2020 -42.07
FD/620/035 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912016700 Elektrina - Požiarna zbrojnica - preplatok 14.01.2020 -30.73
FD/620/231 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912123353 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 15.05.2020 -30.48
FD/620/277 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912138472 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.06.2020 -28.72
FD/620/191 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912092474 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.04.2020 -24.66
FD/620/189 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912092473 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.04.2020 -23.49
FD/620/383 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912191120 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 18.08.2020 -21.82
FD/620/028 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912001067 Elektrina - Dom smútku - preplatok 13.01.2020 -20.56
FD/620/331 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912164165 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.07.2020 -16.06
FD/620/037 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7220808921 Plyn - dom Lipovských - preplatok 14.01.2020 -13.38
FD/620/125 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912067816 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.03.2020 -12.78
FD/620/305 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912157866 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 01.07.2020 -11.68
FD/620/076 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912039798 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.02.2020 -8.23
FD/620/082 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060005378 Voda - starý obecný úrad 11.02.2020 0.00
Zobrazené 1 - 20 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.