Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/042 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706826872 Plyn - 01/2020 15.01.2020 763.00
FD/620/066 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706860273 Plyn - 02/2020 04.02.2020 763.00
FD/620/104 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706894439 Plyn - 03/2020 03.03.2020 763.00
FD/620/159 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8851960195 Plyn - 04/2020 02.04.2020 763.00
FD/620/217 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8716617711 Plyn - 05/2020 05.05.2020 763.00
FD/620/265 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8716651287 Plyn - 06/2020 02.06.2020 763.00
FD/620/310 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8707020174 Plyn - 07/2020 03.07.2020 763.00
FD/620/356 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8707046960 Plyn - 08/2020 04.08.2020 763.00
FD/620/398 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8823001460 Plyn - 09/2020 03.09.2020 763.00
FD/620/439 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8707097821 Plyn - 10/2020 02.10.2020 763.00
FD/620/194 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990355 Nakladanie s biologickým odpadom 16.04.2020 787.68
FD/620/433 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 200017012464 Pripojenie odberného elektr. zar. do distribučnej sústavy - ČOV 25.09.2020 838.80
FD/620/115 Auto Skalický Čingov 873/110, 951 31 Močenok 52394816 20200004 Údržba vozidla - Opel Meriva 10.03.2020 893.92
FD/620/209 N.M. - Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 36307874 20311061 Audit individuálnej účtovnej závierky 2019 30.04.2020 900.00
FD/620/236 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990497 Nakladanie s biologickým odpadom 18.05.2020 905.12
FD/620/138 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1200283 Aktualizácia programov 2020 17.03.2020 912.00
FD/620/289 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990660 Nakladanie s biologickým odpadom 11.06.2020 941.48
FD/620/387 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990922 Nakladanie s biologickým odpadom 20.08.2020 1079.11
FD/620/425 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020991055 Nakladanie s biologickým odpadom 17.09.2020 1092.96
FD/620/256 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 072020 Projektové práce MŠ s OcÚ požiarne schodisko 25.05.2020 1100.00
Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.