Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/335 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039971 Voda - starý obecný úrad 10.07.2020 0.00
FD/620/336 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039972 Voda - cintorín 10.07.2020 10.37
FD/620/337 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039973 Voda - pošta 10.07.2020 3.89
FD/620/338 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060040022 Voda - Obecný úrad + Materská škola 10.07.2020 5.18
FD/620/339 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060039984 Voda - bytovka 10.07.2020 62.22
FD/620/371 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048707 Voda - Obecný úrad + Materská škola 12.08.2020 33.71
FD/620/372 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048708 Voda - starý obecný úrad 12.08.2020 0.00
FD/620/373 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048709 Voda - Kultúrny dom 12.08.2020 3.89
FD/620/374 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048710 Voda - cintorín 12.08.2020 11.66
FD/620/375 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048711 Voda - pošta 12.08.2020 5.18
FD/620/376 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060048719 Voda - bytovka 12.08.2020 54.44
FD/620/404 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054753 Voda - Obecný úrad + Materská škola 09.09.2020 22.03
FD/620/405 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054754 Voda - starý obecný úrad 09.09.2020 0.00
FD/620/406 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054755 Voda - Kultúrny dom 09.09.2020 16.85
FD/620/407 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054756 Voda - cintorín 09.09.2020 11.66
FD/620/408 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054757 Voda - pošta 09.09.2020 5.18
FD/620/409 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060054770 Voda - bytovka 09.09.2020 51.85
FD/620/433 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 200017012464 Pripojenie odberného elektr. zar. do distribučnej sústavy - ČOV 25.09.2020 838.80
FD/620/134 ZO - RVC v Nitre, Nitra 34006656 0429/2020 Publikácia 11.03.2020 33.00
FD/620/009 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7103179332 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov a bytovka 10.01.2020 106.32
Displaying 401 - 420 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.