Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017

0
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
12.01. 09.02. 09.03. 06.04. 04.05. 01.06. 13.07. 10.08. 07.09. 05.10. 02.11. 14.12.
26.01. 23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06. 27.07. 24.08. 21.09. 19.10. 16.11. 29.12.
29.06. 30.11.
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad biologický,
odpad zo záhrad a horúci popol !!!

 

PLASTY + KOVOVÉ OBALY
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
16.01. 13.02. 13.03. 10.04. 15.05. 12.06. 10.07. 07.08. 04.09. 06.10. 13.11. 11.12.
Plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa,rýb, zeleniny, iné drobné kovové obaly,
viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, džúsov,
plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov,
tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

 

BIO ODPAD
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
 27.02. 13.03. 10.04. 08.05. 05.06. 03.07. 14.08. 11.09. 09.10. 06.11.
27.03. 24.04. 22.05. 19.06. 17.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11.
 31.07.
zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy

 

PAPIER
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
 03.01. 07.02. 14.03. 19.04. 29.05. 03.07. 08.08. 12.09. 17.10. 21.11.
noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier

 

ELEKTRO + NO
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
29.04. 21.10.

 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
06.05.
jarný
18.11.
jesenný
pristavenie kontajnera , vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok )
Zdielať »