Inzerát – Manažér kancelárie VITIS

0

Manažér kancelárie VITIS

Názov pracovnej pozície: Manažér kancelárie VITIS
Miesto výkonu práce: Veľké Zálužie a územie obcí VITIS
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: čiastočný pracovný úväzok v zmysle zákona 553/2003 Z. (50 %, v prípade uznania štatútu MAS 100 %)

Náplň práce:
Pracovník pripravuje a realizuje aktivity spojené s Programom rozvoja vidieka SR zamerané na miestnu akčnú skupinu (MAS) VITIS.
Ide hlavne o:
a. manažment kancelárie VITIS, administratívne činnosti
b. realizácia aktivít stratégie CLLD a opatrenia 19 PRV SR 2014 – 2020, CLLD, LEADER v zmysle usmernení riadiacich orgánov a riadenie projektov v danej oblasti
c. realizácia opatrení k schváleniu stratégie CLLD riadiacimi orgánmi a na získanie štatútu MAS
d. podporné aktivity pre obce a ďalších členov MAS VITIS
e. príprava a realizácia spoločných podujatí MAS VITIS
f. príprava žiadostí, administratívne riadenie procesu čerpania prostriedkov z fondov EÚ.
g. výstavy, exkurzie, vzdelávanie a iné podujatia zamerané na problematiku rozvoja vidieka.
h. publicita činnosti MAS VITIS a administráciu internetovej stránky MAS VITIS.
i. informovanie členov VITIS o aktivitách prostredníctvom webovej stránky www.vitis-mas.sk
j. metodicko-poradenská činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2020, CLLD, LEADER a politiku súdržnosti.
k. príprava aktivít MAS VITIS zameraných na opatrenie 19 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
l. zabezpečovanie komunikácie, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o MAS VITIS.
m. zabezpečovanie spolupráce s partnerskými organizáciami a inštitúciami (VUC, rezortné a mimorezortné organizácie, iné MAS, iní domáci a zahraniční partneri).
n. vykonávanie práce podľa poverenia predsedu MAS VITIS
o. vykonávanie činnosti spojených s realizáciou aktivít ako je facilitácia a lektorovanie
p. riadenie kancelárie a chodu kancelárie MAS Vitis
Počítačové znalosti – používateľ: Internet (e-mail, www) – pokročilý Microsoft Excel – pokročilý Microsoft Outlook – pokročilý Microsoft Word – pokročilý

Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického jazyka výhodou

Vodičský preukaz: Skupina B, aktívny vodič

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
– samostatnosť, iniciatívnosť a kreativita
– Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a zároveň minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícií (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ
Uprednostnení budú záujemcovia s praxou v MAS.

Spoločnosť, pre ktorú je pracovná pozícia obsadzovaná:
VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie – verejno-súkromné partnerstvo, www.vitis-mas.sk
Kontakt:

Mgr. Jozef Jankovič
VITIS, Hlavná 788, 951 31 Veľké Zálužie
Tel: 0905 865 178
E-mail: starosta@rumanova.sk

Zdielať »

Komentovať

14 + 8 =