Koledovanie “Dobrá novina”

0

Dobrá novina je verejnou zbierkou zapísanou v registri zbierok Ministerstva vnútra SR, jej výťažok bude použitý na podporu projektov rozvojovej spolupráce v krajinách subsaharskej Afriky.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v našej obci prispeli dňa 26.12. pri koledovaní “Dobrá novina” a vďaka nim bola vyzbieraná suma 494,- €, ktorá bude zaslaná na konto Dobrej noviny. Veľké ďakujem patrí všetkým koledníkom, ktorí nezištne venovali svoje sviatočné popoludnie a svojim spevom a vinšami potešili mnohé domácnosti.

Zdielať »

Komentovať

6 + 13 =