Lampionový sprievod 2015

0

„Rozsvieťme naše ulice a urobme lampiónový rekord!“

Tak v tomto duchu sa niesol lampiónový sprievod v Hájskom. Dňa 17.októbra 2015, keď už vonku bola tma, sme sa stretli, od najmladšej generácie po najstaršiu, pred kultúrnym domom. Deti, ale aj dospelí mali rozsvietené lampióny a išli sme spoločne v sprievode rozsvietiť naše ulice. Prešli sme sa po hlavných cestách v dedine, išli sme na školské ihrisko, kde sme vypustili balóny šťastia, ktoré veľmi vysoko leteli. Potom sme sa vrátili do kultúrneho domu, kde sa zrátali lampióny. Tento rok sa nám podarilo urobiť lampiónový rekord s počtom 96 lampiónov (71 lampiónov a 25 balónov šťastia). V kultúrnom dome nás čakalo občerstvenie a pripravená bola diskotéka s našimi animátorkami. Všetkým sa nám akcia veľmi páčila a veríme, že o rok prelomíme magickú 100-vku.

Zdielať »

Komentovať

12 − four =