Materská škola

0

Materská škola v Hájskom patrí pod správu obecného úradu. Je dvojtriedna. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. V tomto šk. roku navštevuje materskú školu 38 detí, z toho je 18 predškolákov.
Budova materskej školy patrí obecnému úradu, ktorý sa nachádza v jednej samostatne oddelenej časti prízemia. V druhej časti prízemia sa nachádza šatňa materskej školy, kuchyňa a skladové priestory. Na poschodí sú herne, špálňa, telocvičňa a jedáleň pre deti. Priestory pre deti sú priestranné a estetický vyzdobené. Dvor pre deti je vysadený zeleňou. V prednej časti sa nachádza pieskovisko, po bokoch sú preliezky, kolotoč, hojdačky a vláčik. Vzadu je altánok a šmýkalka. Priestory sa využívajú na pohybové aktivity detí.

Učebné osnovy sú rozpracované podľa ŠKVP – vymedzujú výchovno vzdelávacie ciele, v súlade so vzdelávacími štandardami. Pri tvorbe osnov sme rešpektovali potreby a záujmy detí, na ucelený rozvoj ich osobnosti.
Naša materská škola je zameraná na rozvoj ľudových tradícií, ktoré k našej obci neodmysliteľne patria. Počas celého roka obohacujeme výchovno vzdelávací proces detí o regionálne prvky, ako napr:

  • úcta k starším
  • Mikuláš
  • Vianoce
  • Fašiangy
  • Topenie Moreny
  • Veľká noc
  • Stavania mája

Niektoré akcie poriadame sami v materskej škole. Ak je to možné, oslavy poriadame za účasti rodičov a širokej verejnosti v kultúrnom dome.

Viac o Materskej škole »

Zdielať »

Komentovať

4 × 1 =