MŠ a OcÚ Hájske – zníženie energetickej náročnosti

0

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a OcÚ v obci Hájske.

Projekt rieši: výmenu vonkajších výplňových konštrukcií, výmenu dverí, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, rekuperáciu, výmenu kotlov, osadenie ventilov s termostatickými hlavicami, využitie slnečných kolektorov na vykurovanie a na ohrev teplej vody, výmenu svietidiel, stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácií a rozpočte projektu. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú rodiny s malými deťmi využívajúce MŠ, zamestnanci OcÚ a obyvatelia obce využívajúci služby OcÚ. Zároveň je tu snaha obce vytvoriť kvalitné, príjemne a zdraviu prospešné prostredie (budovu denne využíva priemerne 50 osôb). Budova MŠ a OcÚ v súčasnosti nespĺňa predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti v spomínanej budove.

Monitorovacia správa projektu (pdf)

Zdielať »

Komentovať

fourteen + sixteen =