Nová prevádzková doba zberného dvora

0
Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude od 4. marca 2020 otvorený nasledovne:
streda    15:30 - 17:30hod.
sobota    10:00 - 13:00hod.

Sadzby poplatkov za ukladanie odpadu sú:

drobný stavebný odpad  0,03€/kg
množstvový zber      0,015€/kg

Poplatok sa uhrádza v hotovosti pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore.
Zdielať »

Komentovať

five × two =