Obecné noviny – Kepeždské noviny

Obecné noviny – Kepeždské noviny v Hájskom vychádzajú v nepravidelných intervaloch približne 4 x do roka v náklade 450 ks.

Redakčná rada: Ivan Múčka, Ing. Marián Palkovič, Mgr. Lucia Kokeš, Mgr. Janka Balážová, Michal Ormandy
Grafická úprava: JAMA

Príspevky od občanov prijímame na adrese redakcia@hajske.sk.
Ručne písané príspevky je možné priniesť na obecný úrad.
Nevyžiadané príspevky nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor.

Vydania: Obecné noviny - Kepeždské noviny

Zobrazené 1 - 10 z 40 zázamov | 1 2 3 4
Popis Vydanie
Kepeždské noviny č. 01 z r. 2020
Kepeždské noviny č. 03 z r. 2019
Kepeždské noviny č. 02 z r. 2019
Kepeždské noviny č. 01 z r. 2019
Kepeždské noviny č. 03 z r. 2018
Kepeždské noviny č. 02 z r. 2018
Kepeždské noviny č. 01 z r. 2018
Kepeždské noviny č. 04 z r. 2017
Kepeždské noviny č. 03 z r. 2017
Kepeždské noviny č. 02 z r. 2017
Zobrazené 1 - 10 z 40 zázamov | 1 2 3 4