Obecné noviny – Kepeždské noviny

Obecné noviny – Kepeždské noviny v Hájskom vychádzajú v nepravidelných intervaloch približne 4 x do roka v náklade 450 ks.

Redakčná rada: Ivan Múčka, Ing. Marián Palkovič, Mgr. Lucia Kokeš, Mgr. Janka Balážová, Michal Ormandy
Grafická úprava: JAMA

Príspevky od občanov prijímame na adrese redakcia@hajske.sk.
Ručne písané príspevky je možné priniesť na obecný úrad.
Nevyžiadané príspevky nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor.

Vydania: Obecné noviny - Kepeždské noviny

Zobrazené 21 - 30 z 39 zázamov | 1 2 3 4
Popis Vydanie
Obecné noviny č.03 z r.2014
Obecné noviny č.04 z r.2014
Obecné noviny č.05 z r.2014
Obecné noviny č. 01 z r. 2016
Obecné noviny č. 01 z r. 2015
Obecné noviny č. 02 z r. 2015
Obecné noviny č. 03 z r. 2015
Obecné noviny č. 02 z r. 2016
Obecné noviny č. 03 z r. 2016
Obecné noviny č. 01 z r. 2017
Zobrazené 21 - 30 z 39 zázamov | 1 2 3 4