Obecné noviny – Kepeždské noviny

Obecné noviny – Kepeždské noviny v Hájskom vychádzajú v nepravidelných intervaloch približne 4 x do roka v náklade 450 ks.

Redakčná rada: Ivan Múčka, Ing. Marián Palkovič, Mgr. Lucia Kokeš, Mgr. Janka Balážová, Michal Ormandy
Grafická úprava: JAMA

Príspevky od občanov prijímame na adrese redakcia@hajske.sk.
Ručne písané príspevky je možné priniesť na obecný úrad.
Nevyžiadané príspevky nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor.

Vydania: Obecné noviny - Kepeždské noviny

Zobrazené 31 - 39 z 39 zázamov | 1 2 3 4
Popis Vydanie
Obecné noviny č.01 z r.2011
Obecné noviny č.03 z r.2003
Obecné noviny č.02 z r.2003
Obecné noviny č.03 z r.2001
Obecné noviny č.02 z r.2001
Obecné noviny č.01 z r.2001
Obecné noviny č.05 z r.2000
Obecné noviny č.04 z r.2000
Obecné noviny č.03 z r.2000
Zobrazené 31 - 39 z 39 zázamov | 1 2 3 4