Objednávky 2018

Záznamy: Objednávky 2018

Displaying 81 - 100 of 146 1 2 3 4 5 6 7 8
Interné číslo Dodávateľ IČO Popis Dátum vyhotovenia Schválil Hodnota € (s DPH)
0542018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 31.05.2018 Jozef Matušica 197.10
0682018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 30.06.2018 Jozef Matušica 210.15
0792018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 31.07.2018 Jozef Matušica 177.15
0862018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 31.08.2018 Jozef Matušica 144.18
0972018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 30.09.2018 Jozef Matušica 156.25
1142018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 31.10.2018 Jozef Matušica 284.79
1362018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 30.11.2018 Jozef Matušica 141.60
1452018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 31.12.2018 Jaroslav Bennár 102.60
0982018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál ŠK Hájske 30.09.2018 Jozef Matušica 598.15
0412018 Poradca s.r.o., Žilina 36371271 Predplatné Poradca 2019 27.04.2018 Jozef Matušica 56.80
0512018 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 Predplatné PRÁVO PRE ROPO a OBCE 2019 17.05.2018 Jozef Matušica 56.00
0912018 Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava 31348262 Predplatné ROPO a OBCE 14.09.2018 Jozef Matušica 169.00
0212018 Poradca s.r.o., Žilina 36371271 Predplatné účtovníctvo, odvody 05.03.2018 Jozef Matušica 62.00
1292018 Poradca s.r.o., Žilina 36371271 Predplatné účtovníctvo, odvody 12.11.2018 Jozef Matušica 66.00
0892018 RELCO SLOVAKIA s.r.o., Nitra 44748221 Prekládka stĺpu 13.09.2018 Jozef Matušica 1140.00
0432018 Mgr. Aneta Kalaba, Horná Kráľová 48014745 Prenájom stolov a obrusov na Šampión vín MAS VITIS 03.05.2018 Jozef Matušica 110.00
0462018 Pillbus s.r.o., Močenok 47353031 Preprava Šampión vín MAS VITIS 04.05.2018 Jozef Matušica 60.00
0772018 Štefan Mesároš, Cabaj-Čápor 50157655 Priečka do ZŠ 31.07.2018 Jozef Matušica 200.00
1122018 BALEP s.r.o., Sučany 50824031 Protišmyková páska do MŠ 19.10.2018 Jozef Matušica 29.24
0132018 RVC, Nitra 34006656 Publikacia účtovné súvsťažnosti 07.02.2018 Jozef Matušica 26.00
Displaying 81 - 100 of 146 1 2 3 4 5 6 7 8