Objednávky 2018

Záznamy: Objednávky 2018

Displaying 141 - 146 of 146 1 2 3 4 5 6 7 8
Interné číslo Dodávateľ IČO Popis Dátum vyhotovenia Schválil Hodnota € (s DPH)
1412018 TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 31321828 Tesco poukážky 15.12.2018 Jaroslav Bennár 900.00
1432018 Jozef Holka, Trnava 33215936 Servisné práce - Canon 20.12.2018 Jaroslav Bennár 178.68
1442018 RENAK, s.r.o., Trnava 50625128 Energetický certifikát budova MŠ s OcÚ 21.12.2018 Jaroslav Bennár 615.00
1422018 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 Plastové smetné nádoby 28.12.2018 Jaroslav Bennár 56.52
1452018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 31.12.2018 Jaroslav Bennár 102.60
1462018 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 07-12/2018 31.12.2018 Jaroslav Bennár 360.00
Displaying 141 - 146 of 146 1 2 3 4 5 6 7 8