Objednávky 2018

Záznamy: Objednávky 2018

Displaying 41 - 60 of 146 1 2 3 4 5 6 7 8
Interné číslo Dodávateľ IČO Popis Dátum vyhotovenia Schválil Hodnota € (s DPH)
0102018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 31.01.2018 Jozef Matušica 167.70
0312018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 29.03.2018 Jozef Matušica 172.12
0422018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 30.04.2018 Jozef Matušica 259.89
0542018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 31.05.2018 Jozef Matušica 197.10
0682018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 30.06.2018 Jozef Matušica 210.15
0792018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 31.07.2018 Jozef Matušica 177.15
0862018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovné náradie 31.08.2018 Jozef Matušica 144.18
0972018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 30.09.2018 Jozef Matušica 156.25
0982018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál ŠK Hájske 30.09.2018 Jozef Matušica 598.15
1132018 František Kubica, Hájske 17683009 Dlažba na cintorín 22.10.2018 Jozef Matušica 1404.74
1142018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 31.10.2018 Jozef Matušica 284.79
1362018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 30.11.2018 Jozef Matušica 141.60
1452018 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 31.12.2018 Jaroslav Bennár 102.60
0382018 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 Geodetické práce na oddelenie pozemkov 25.04.2018 Jozef Matušica 1560.00
0812018 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 Geodetické práce 10.08.2018 Jozef Matušica 230.00
0612018 HAKER, spol. s r. o., Nitra 31415971 Náhradné diely do kosačky 14.06.2018 Jozef Matušica 410.80
1342018 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 35365234 Kontola a výmena has.prístrojov a hydrantov 27.11.2018 Jozef Matušica 349.55
1022018 I.N.I., s.r.o., Nové Sady 36564893 Vypracovanie PD vodozádržné opatrenie 04.10.2018 Jozef Matušica 3900.00
0332018 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 Rozpočtové práce zastrešenie ZŠ Hájske 06.04.2018 Jozef Matušica 250.00
0272018 Ing. Vladimír Švec - OHSAS, Nitra 43170382 Základná príprava kuriča 26.03.2018 Jozef Matušica 120.00
Displaying 41 - 60 of 146 1 2 3 4 5 6 7 8