Objednávky 2019

Záznamy: Objednávky 2019

Displaying 101 - 106 of 106 1 2 3 4 5 6
Interné číslo Dodávateľ IČO Popis Dátum vyhotovenia Schválil Hodnota € (s DPH)
0942019 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany 36230537 Vyjadrenie k existencii PTZ "Hájske ČOV a kanalizácia" 20.11.2019 Jaroslav Bennár 15.00
0302019 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 Vypracovanie potvrdenia pre projekt: Zastrešenie ZŠ Hájske 11.04.2019 Jaroslav Bennár 100.00
0312019 MN s.r.o., Stupava 44512899 Vypracovanie správy z odbornej prehliadky VO 11.04.2019 Jaroslav Bennár 850.00
0582019 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 Zabezpečovanie úloh BOZP a OPP 1-6/2019 30.06.2019 Jaroslav Bennár 360.00
1052019 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 Zabezpečovanie úloh BOZP a OPP 7-12/2019 31.12.2019 Jaroslav Bennár 360.00
0392019 JOSSIK, spol. s r.o., Bernolákovo 44450699 Zmapovanie, vypracovanie a zalaminovanie schém VO 07.05.2019 Jaroslav Bennár 75.00
Displaying 101 - 106 of 106 1 2 3 4 5 6