Objednávky 2019

Záznamy: Objednávky 2019

Displaying 81 - 100 of 106 1 2 3 4 5 6
Interné číslo Dodávateľ IČO Popis Dátum vyhotovenia Schválil Hodnota € (s DPH)
0162019 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 Tabule - označenie obecného úradu 05.03.2019 Jaroslav Bennár 374.71
0992019 František Kubica, Hájske 17683009 Pracovný materiál 30.11.2019 Jaroslav Bennár 392.60
0062019 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 Tlač obecných novín a grafické práce 04.02.2019 Jaroslav Bennár 408.00
0082019 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 Erb, štátny znak a tabule na budovu MŠ s OcÚ 11.02.2019 Jaroslav Bennár 418.38
0272019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 Prípravné školenie členov DHJ 07.04.2019 Jaroslav Bennár 450.00
0542019 VITROFLÓR - Mária Madariová, Kolárovo 11901284 Postrekovanie proti komárom 17.06.2019 Jaroslav Bennár 450.00
0792019 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 Oprava verejného osvetlenia 12.09.2019 Jaroslav Bennár 450.00
0702019 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 Geodetické práce 23.08.2019 Jaroslav Bennár 460.00
0752019 František Kubica, Hájske 17683009 Nákup materiálu na OcÚ 31.08.2019 Jaroslav Bennár 478.89
0112019 AXATEM Projekt s.r.o. Čierna Voda 48293334 Poradenstvo v oblasti prevencie kriminality 2019 17.02.2019 Jaroslav Bennár 480.00
0282019 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 36653004 Posúdenie dokumentácie a vykonanie skúšky tlak. zariadení 09.04.2019 Jaroslav Bennár 498.00
0742019 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 Občerstvenie k obecným dňom 30.08.2019 Jaroslav Bennár 546.00
0812019 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 Tlač obecných novín 23.09.2019 Jaroslav Bennár 558.00
0532019 EPIC Partner a.s., Komárno 48038521 NFP " Zvýšenie bezpečnosti na cestách - obec Hájske 14.06.2019 Jaroslav Bennár 600.00
0652019 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 Geodetické práce 05.08.2019 Jaroslav Bennár 630.00
0632019 drevona J.P., s.r.o., Hájske 51023903 BIO odpad starý OÚ odvoz 29.07.2019 Jaroslav Bennár 756.00
0912019 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 Plaketa 30.10.2019 Jaroslav Bennár 840.10
0312019 MN s.r.o., Stupava 44512899 Vypracovanie správy z odbornej prehliadky VO 11.04.2019 Jaroslav Bennár 850.00
0782019 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 Obedy dôchodci 8/2019 02.09.2019 Jaroslav Bennár 1155.00
0322019 JUDAPA Consulting s.r.o., Bratislava 36814211 Poskytovanie konzultačných služieb Enviromenátlny fond 16.04.2019 Jaroslav Bennár 1200.00
Displaying 81 - 100 of 106 1 2 3 4 5 6