Objednávky 2019

Záznamy: Objednávky 2019

Displaying 101 - 106 of 106 1 2 3 4 5 6
Interné číslo Dodávateľ IČO Popis Dátum vyhotovenia Schválil Hodnota € (s DPH)
0302019 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 Vypracovanie potvrdenia pre projekt: Zastrešenie ZŠ Hájske 11.04.2019 Jaroslav Bennár 100.00
0092019 Technická inšpekcia, a.s. , Bratislava 36653004 Posúdenie projektovej dokumentácie MŠ s OcÚ 14.02.2019 Jaroslav Bennár 144.00
0282019 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 36653004 Posúdenie dokumentácie a vykonanie skúšky tlak. zariadení 09.04.2019 Jaroslav Bennár 498.00
0362019 Tomáš Kišš, Hájske 45366551 Údržba zelene v obecnom parku 26.04.2019 Jaroslav Bennár 335.00
1032019 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31396674 Jedálne kupóny 17.12.2019 Jaroslav Bennár 1503.60
0542019 VITROFLÓR - Mária Madariová, Kolárovo 11901284 Postrekovanie proti komárom 17.06.2019 Jaroslav Bennár 450.00
Displaying 101 - 106 of 106 1 2 3 4 5 6