Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 1 - 20 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2013-89 Objednávka prac. materiálu a čistiacich prostriedkov 30.12.2013
2013-88 Objednávka inzercie - Echo Šaľa Galanta 20.11.2013
2013-87 Objednávka prezutia pneumatík 26.11.2013
2013-86 Objednávka inzerie - My Nitriansky kraj 18.11.2013
2013-85 Objednávka prac. materiálu a čistiacich prostriedkov 30.10.2013
2013-84 Objednávka kominárskych prác 19.12.2013
2013-83 Objednávka elektroinštalačného materiálu 13.12.2013
2013-82 Objednávka projektových prác premiestnenie značiek 13.12.2013
2013-81 Objednávka ohradového pletiva 30.11.2013
2013-80 Objednávka vytýčenia telekom. sietí 19.11.2013
2013-79 Objednávka opravy vozidla 18.10.2013
2013-78 Objednávka materiálu na krov - dom smútku 01.10.2013
2013-77 Objednávka plastových nádob 01.10.2013
2013-76 Objednávka tlače obecných novín 02.10.2013
2013-75 Objednávka pokládky PVC krytiny 12.08.2013
2013-74 Objednávka tonerov do tlačiarní 30.09.2013
2013-73 Objednávka revízie kotlov a plyn. zariadení 30.09.2013
2013-72 Objednávka archeologických prác 25.09.2013
2013-71 Objednávka posúdenia projektovej dokumentácie - bytovka 23.09.2013
2013-70 Objednávka servisnej prehliadky plyn. potrubí v MŠ 24.09.2013
Zobrazené 1 - 20 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.