Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 21 - 40 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2013-69 Objednávka plastových známok pre psa 14.09.2013
2013-68 Objednávka zámkovej dlažby a obrubníka 09.09.2013
2013-67 Objednávka tovaru do KD 03.09.2013
2013-66 Objednávka tovaru 02.09.2013
2013-65 Objednávka geometrického plánu 03.09.2013
2013-64 Objednávka výkopových prác 30.08.2013
2013-63 Objednávka rekonštrukcie Domu smútku 04.09.2013
2013-62 Objednávka projektových prác - vodovod 26.08.2013
2013-61 Objednávka dotlače a expedície ÚPN 22.08.2013
2013-60 Objednávka tlače publikácie a pohľadníc 16.08.2013
2013-59 Objednávka koncertu dychovej hudby 12.08.2013
2013-58 Objednávka upomienkových predmetov (Výročie obce) 15.08.2013
2013-57 Objednávka kancelárskych potrieb, čist. prostriedkov, prac. náradia 12.08.2013
2013-56 Objednávka vytýčenia sietí, zamerania v ulici Nová 12.08.2013
2013-55 Objednávka projektových prác - bleskozvod 12.08.2013
2013-54 Objednávka kancelárskych potrieb 07.08.2013
2013-53 Objednávka kovového koša 24.07.2013
2013-52 Objednávka prepravy pre jednotu dôchodcov 28.08.2013
2013-51 Objednávka opravy cestných výtlkov 05.08.2013
2013-50 Objednávka tlače obecných novín 12.07.2013
Zobrazené 21 - 40 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.