Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 41 - 60 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2013-49 Objednávka remeňov 11.07.2013
2013-48 Objednávka plastových nádob 04.07.2013
2013-47 Objednávka odborného poradenstva k účtovníctvu 18.07.2013
2013-46 Objednávka architektonických prác 11.07.2013
2013-45 Objednávka výkopových prác 02.07.2013
2013-44 Objednávka tonerov do tlačiarní 19.06.2013
2013-43 Objednávka štartovacieho akumulátora 10.05.2013
2013-42 Objednávka vyhotovenia geom. plánu 27.05.2013
2013-41 Objednávka projektových prác - Dom smútku 03.06.2013
2013-40 Objednávka vytýčenia telekom. sietí 01.07.2013
2013-39 Objednávka realizácie vodnej stavby 19.06.2013
2013-38 Objednávka archeologického výskumu 18.06.2013
2013-37 Objednávka pracovného náradia a materiálu 04.05.2013
2013-36 Objednávka pracovného náradia a materiálu 15.05.2013
2013-35 Objednávka čistiacich prostriedkov 15.05.2013
2013-34 Objednávka kancelárskych potrieb 22.05.2013
2013-33 Objednávka pneumatík 14.05.2013
2013-32 Objednávka školenia BOZP 09.05.2013
2013-31 Objednávka digitálneho diktafóna 07.05.2013
2013-30 Objednávka pracovného náradia a materiálu 30.04.2013
Zobrazené 41 - 60 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.