Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 61 - 80 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2013-29 Objednávka náhradných dielov do kosačky 29.04.2013
2013-28 Objednávka náhradných dielov do kosačky 24.04.2013
2013-26 Objednávka opravy vozidla 22.04.2013
2013-25 Objednávka tlače obecných novín 12.04.2013
2013-24 Objednávka štartovacieho akumulátora 10.04.2013
2013-23 Objednávka pracovného náradia a materiálu 30.03.2013
2013-22 Objednávka kancelárskych potrieb 02.04.2013
2013-21 Objednávka náhradných dielov do kosačky 10.04.2013
2013-20 Objednávka znaleckého posudku 28.03.2013
2013-19 Objednávka prepravy pre jednotu dôchodcov 21.04.2013
2013-18 Objednávka vytýčenia plynovodu 23.04.2013
2013-17 Objednávka prepravy pre jednotu dôchodcov 10.04.2013
2013-16 Objednávka znaleckého posudku 10.04.2013
2013-15 Objednávka počítačových služieb 18.03.2013
2013-14 Objednávka odborného poradenstva 13.03.2013
2013-13 Objednávka nástenného popolníka 11.03.2013
2013-12 Objednávka tovaru a materiálu na OÚ 28.02.2013
2013-10 Objednávka odvozu a likvidácie mŕtveho psa 26.02.2013
2013-09 Objednávka kancelárskych potrieb 25.02.2013
2013-08 Objednávka znaleckého posudku 20.02.2013
Zobrazené 61 - 80 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.