Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 81 - 100 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2013-07 Objednávka opravy vozidla 20.02.2013
2013-06 Objednávka opravy zariadenia Canon 21.02.2013
2013-05 Objednávka tovaru pre obecný úrad 31.01.2013
2013-04 Objednávka opravy verejného osvetlenia 03.02.2013
2013-03 Objednávka plastových nádob s kolieskami 08.02.2013
2013-02 Objednávka projektu pre predĺženie cesty 11.02.2013
2012-63 Plastové nádoby 240L 03.10.2012
2012-62 Vyhotovenie geometrického plánu 24.09.2012
2012-61 Servisná prehliadka plynových kachiel 21.09.2012
2012-60 Servisná prehliadka kotlov na OÚ 14.09.2012
2012-59 Objednávka prepravy pre Hájčanku 06.09.2012
2012-58 Objednávka prepravy pre športovcov 04.09.2012
2012-57 Objednávka prepravy pre Hájčanku 24.08.2012
2012-56 Prenájom pódia na dni obce 09.08.2012
2012-55 Kancelárske potreby 15.08.2012
2012-54 Žací stroj StarJet 15.08.2012
2012-53 Objednávka prepravy pre športovcov 08.08.2012
2012-52 Odborný posudok 09.08.2012
2012-50 Objednávka prepravy pre športovcov 08.08.2012
2012-49 Geometrický plán 10.05.2012
Zobrazené 81 - 100 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.