Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 101 - 120 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2012-48 Rozbor pôdy 28.05.2012
2012-47 Remeň do kosačky 05.06.2012
2012-46 Tlač obecných novín 16.06.2012
2012-45 Súčiastky do kosačky 17.05.2012
2012-44 Oprava verejného osvetlenia 21.05.2012
2012-43 Orez stromov 21.05.2012
2012-42 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 7/2012 19.07.2012
2012-41 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 6/2012 19.07.2012
2012-40 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 5/2012 19.07.2012
2012-39 Geodetické práce 19.07.2012
2012-38 Vyhotovenie geometrického plánu 19.06.2012
2012-37 Objednávka prepravy pre Hájčanku 10.07.2012
2012-36 Objednávka prepravy pre športovcov 01.06.2012
2012-35 Objednávka kancelárskych potrieb 20.06.2012
2012-34 Objednávka kancelárskych potrieb 31.05.2012
2012-33 Objednávka kancelárskych potrieb 04.06.2012
2012-32 Objednávka prepravy pre Hájčanku 02.05.2012
2012-31 Objednávka prepravy pre športovcov 02.05.2012
2012-30 Objednávka obecných novín 22.03.2012
2012-29 Objednávka občerstvenia na voľby 10.03.2012
Zobrazené 101 - 120 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.