Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 121 - 140 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2012-28 Objednávka tonerov 16.03.2012
2012-27 Objednávka tonerov 11.01.2012
2012-26 Rozmetač Hecht 270 16.01.2012
2012-25 Inzercia v Nitrianskych novinách 16.01.2012
2012-24 Objednávka kancelárskych potrieb 24.01.2012
2012-23 Objednávka náhradných dielov do kosačky 25.01.2012
2012-22 Objednávka kancelárskych potrieb 25.01.2012
2012-21 Objednávka kancelárskych potrieb 30.01.2012
2012-20 Objednávka vlajky SR a EÚ 25.05.2012
2012-19 Objednávka kancelárskych potrieb 16.05.2012
2012-18 Objednávka plastových nádob 16.05.2012
2012-17 Objednávka prepravy pre športovcov 20.04.2012
2012-16 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 4/2012 19.04.2012
2012-15 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 3/2012 19.04.2012
2012-14 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 2/2012 19.04.2012
2012-13 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 1/2012 19.04.2012
2012-12 Objednávka školenia BOZP 02.04.2012
2012-11 Objednávka na úradnú informačnú tabuľu 19.03.2012
2012-10 Objednávka prepravy pre Kepeždanku 24.02.2012
2012-09 Objednávka prepravy pre jednotu dôchodcov 24.02.2012
Zobrazené 121 - 140 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.