Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 141 - 160 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2012-08 Objednávka prepravy pre športovcov 21.01.2012
2012-07 Objednávka prepravy pre Hájčanku 07.02.2012
2012-06 Objednávka revízie elektrickej a bleskozvodnej inštalácie 06.02.2012
2012-05 Objednávka oprava kachlí KD a fut. ihr. 12.01.2012
2012-04 Objednávka poštových poukazov 10.01.2012
2012-03 Objednávka rozmetaču soli 10.01.2012
2012-02 Objednávka tlačív na daňové priznania 05.01.2012
2012-01 Objednávka posypovej soli 05.01.2012
2011-49 Objednávka gumového britu 10.10.2011
2011-48 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 12/2011 01.12.2011
2011-47 Preprava pre športovcov Hájske - Nitra a späť 26.12.2011
2011-46 Objednávka materiálu na OÚ Hájske 28.07.2011
2011-45 Objednávka tovaru 30.11.2011
2011-44 Objednávka regionálnych novín "MY" 16.12.2011
2011-43 Objednávka obecných novín 16.12.2011
2011-42 Oprava obecného traktora 25.11.2011
2011-41 Publikácia 06.12.2011
2011-40 Publikácia "Verejné obstarávanie" 28.11.2011
2011-39 Kancelársky materiál 28.11.2011
2011-38 Kancelársky materiál 03.11.2011
Zobrazené 141 - 160 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.