Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 161 - 180 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2011-37 Stoly a stoličky do jedálne ZŠ 31.10.2011
2011-36 Ročný prístup na stránku "Verejná správa SR" 06.12.2011
2011-35 100 kg posypovej soli 13.12.2011
2011-34 Doprava pre Hájčanku do Paty a späť 12.12.2011
2011-33 Oprava verejného osvetlenia 15.11.2011
2011-32 Oprava verejného osvetlenia 10.06.2011
2011-31 Oprava verejného osvetlenia 06.05.2011
2011-30 Doprava pre Hájčanku do Bábu a späť 01.12.2011
2011-29 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 11/2011 14.11.2011
2011-28 Doprava pre dôchodcov Hájske - Štitáre a späť 11.11.2011
2011-27 Revízia plynových kotlov na OÚ 07.11.2011
2011-26 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 10/2011 24.10.2011
2011-25 Doprava pre športovcov 10/2011 14.10.2011
2011-24 Spracovanie miezd a účtovníctva obdobie 9/2011 29.09.2011
2011-23 Doprava pre športovcov 9/2011 29.09.2011
2011-22 Úprava verejných priestranstiev 27.09.2011
2011-21 Odhad hodnoty pozemku 442/76 23.09.2011
2011-20 500 ks poštových poukazov 29.09.2011
2011-19 250 ks známok pre psov 23.09.2011
2011-18 Oprava kotlov v MŠ Hájske 23.09.2011
Zobrazené 161 - 180 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.