Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 1 - 20 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2011-35 100 kg posypovej soli 13.12.2011
2011-19 250 ks známok pre psov 23.09.2011
2011-04 2ks istič B 80/3 80A* 22.06.2011
2011-20 500 ks poštových poukazov 29.09.2011
2011-28 Doprava pre dôchodcov Hájske - Štitáre a späť 11.11.2011
2011-30 Doprava pre Hájčanku do Bábu a späť 01.12.2011
2011-08 Doprava pre Hájčanku do Diakoviec a späť 04.07.2011
2011-14 Doprava pre Hájčanku do Holíča, Paty a späť 01.08.2011
2011-16 Doprava pre Hájčanku do Lužianok a späť 02.09.2011
2011-34 Doprava pre Hájčanku do Paty a späť 12.12.2011
2011-13 Doprava pre Hájčanku do Vincovho Lesa a späť 01.08.2011
2011-06 Doprava pre Kepeždanku do Mojmíroviec a späť 30.06.2011
2011-15 Doprava pre Kepeždanku do Trenč.Teplíc a späť 01.08.2011
2011-09 Doprava pre športovcov 10, 17, 24.7.2011 04.07.2011
2011-25 Doprava pre športovcov 10/2011 14.10.2011
2011-10 Doprava pre športovcov 31.7.2011 18.07.2011
2011-12 Doprava pre športovcov 8/2011 01.08.2011
2011-23 Doprava pre športovcov 9/2011 29.09.2011
2012-39 Geodetické práce 19.07.2012
2012-49 Geometrický plán 10.05.2012
Zobrazené 1 - 20 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.