Objednávky do r.2014

Záznamy: Objednávky pred r. 2014

Zobrazené 121 - 140 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Označenie Popis Dátum Dokument
2012-12 Objednávka školenia BOZP 02.04.2012
2013-32 Objednávka školenia BOZP 09.05.2013
2013-24 Objednávka štartovacieho akumulátora 10.04.2013
2013-43 Objednávka štartovacieho akumulátora 10.05.2013
2013-25 Objednávka tlače obecných novín 12.04.2013
2013-50 Objednávka tlače obecných novín 12.07.2013
2013-76 Objednávka tlače obecných novín 02.10.2013
2013-60 Objednávka tlače publikácie a pohľadníc 16.08.2013
2012-02 Objednávka tlačív na daňové priznania 05.01.2012
2012-27 Objednávka tonerov 11.01.2012
2012-28 Objednávka tonerov 16.03.2012
2013-44 Objednávka tonerov do tlačiarní 19.06.2013
2013-74 Objednávka tonerov do tlačiarní 30.09.2013
2011-45 Objednávka tovaru 30.11.2011
2013-66 Objednávka tovaru 02.09.2013
2013-12 Objednávka tovaru a materiálu na OÚ 28.02.2013
2013-67 Objednávka tovaru do KD 03.09.2013
2013-05 Objednávka tovaru pre obecný úrad 31.01.2013
2013-58 Objednávka upomienkových predmetov (Výročie obce) 15.08.2013
2012-20 Objednávka vlajky SR a EÚ 25.05.2012
Zobrazené 121 - 140 z 196 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.