Verejné obstarávanie

Prehľad verejných obstarávaní
Verejné obstarávanie v obci Hájske sa riadi smernicou pre verejné obstarávanie.

Záznamy: Aktuálne obstarávacie konania

Zobrazené 1 - 1 z 1 zázamov |
Predmet obstarávania Predloženie ponuky do termínu Predpokladaná cena v € Zadávacie podklady
„Územný plán obce Hájske“ zmeny a doplnky č.1 21.01.2020 7500
Zobrazené 1 - 1 z 1 zázamov |


Záznamy: Ukončené obstarávacie konania

Zobrazené 1 - 2 z 2 zázamov |
Predmet obstarávania Predloženie ponuky do termínu Predpokladaná cena v € Zadávacie podklady
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia 25.05.2015 4000
Svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia (záverečné meranie) 30.06.2015 5713.5
Zobrazené 1 - 2 z 2 zázamov |


Záznamy: Súhrnné správy o zákazkách podľa § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní

Zobrazené 1 - 20 z 35 zázamov | 1 2
Označenie Popis Dátum Dokument
1.Q 2011 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2011 30.03.2011
2.Q 2011 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2011 30.06.2011
3.Q 2011 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2011 30.09.2011
4.Q 2011 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2011 31.12.2011
1.Q 2012 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2012 31.03.2012
2.Q 2012 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2012 30.06.2012
3.Q 2012 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2012 30.09.2012
4.Q 2012 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2012 31.12.2012
1.Q 2013 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2013 31.03.2013
2.Q 2013 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2013 30.06.2013
1.Q 2014 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2014 31.03.2014
2.Q 2014 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2014 30.06.2014
3.Q 2014 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2014 30.09.2014
4.Q 2014 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2014 31.12.2014
1.Q 2015 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2015 31.03.2015
2.Q 2015 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2015 30.06.2015
3.Q 2015 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2015 30.09.2015
4.Q 2015 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2015 31.12.2015
1.Q 2016 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2016 01.04.2016
2.Q 2016 Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2016 30.06.2016
Zobrazené 1 - 20 z 35 zázamov | 1 2