Odberateľské faktúry

Záznamy: Odberateľské faktúry

Displaying 1 - 20 of 23 1 2
Por. číslo Odberateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum odoslania Suma € (s DPH)
15 Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa 00151866 715015 Refundovanie odmeny skladníkovi CO 24.11.2015 40.20
14 EUROTRADE.SK personálny servis, Drevenná 888, Galanta 36265403 715014 Zverejnenie pracovnej ponuky 22.10.2015 8.00
13 Bomif, s.r.o., Zlievarenská 1/227, Nitra 34106618 715013 Nájom v nájomnom dome za obdobie 09/2015 a 10/2015, výška mesačnej splátky v sume 590,02 € 22.10.2015 1180.04
12 Poľovnícke združenie, Jarč Hájske, Hájske 35593628 715012 Užívanie na rok 2015 za užívanie poľovníckeho revíru 23.07.2015 69.98
11 Kryštof Slovakia, s.r.o., Rázusova 1060/46, Brno 01793799 715011 Vyhlásenie v miestnom rozhlase 14.07.2015 8.00
10 Infinity Media, s.r.o., Kráľovská 811/34, Šaľa 46648241 715010 Vyhlásenie v miestnom rozhlase 14.07.2015 12.50
9 Alexander Meszáros, Hydinárska farma, č. 102, Topoľnica 11705035 715009 Vyhlásenie v miestnom rozhlase 30.06.2015 5.00
8 Alexander Meszáros, Hydinárska farma, č. 102, Topoľnica 11705035 715008 Vyhlásenie v miestnom rozhlase 30.06.2015 5.00
7 Human Energy Agency, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava 36831531 715007 Vyhlásenie v miestnom rozhlase 17.06.2015 5.00
6 Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa 00151866 715006 Refundovanie odmeny skladníkovi CO 10.06.2015 40.20
5 ENVIROPOL, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava 46017305 715005 Zber elektroodpadu 21.04.2015 50.25
4 Picasso, s.r.o., Personálna agentúra MAX, Štefánikova 21/111, Trnava 36543772 715004 Vyhlásenie v miestnom rozhlase 12.03.2015 6.50
3 Wisper, s.r.o., Jánošíkova 10, Nové Zámky 36828831 715003 Nájom za umiestnenie mikrovlnných antén na streche ZŠ a na stĺpe na ihrisku 19.01.2015 200.00
2 Robert Javor REJK-NET, Mierová 1033, Šoporňa 34645136 715002 Nájom za umiestnenie mikrovlnných antén na streche ZŠ na rok 2015 19.01.2015 199.20
1 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica 36631124 715001 Spotreba vody na pošte Hájske za rok 2014 15.01.2015 17.92
8 Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa 00151866 714008 Refundovanie odmeny skladníkovi CO 18.11.2014 40.20
7 Poľovnícke združenie, Jarč Hájske, Hájske 35593628 714007 Užívanie na rok 2014 za užívanie poľovníckeho revíru 20.08.2014 69.98
6 Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa 00151866 714006 Refundovanie odmeny skladníkovi CO 17.06.2014 40.20
5 KAMI PROFIT. s.r.o., Pri starom letisku 17, Bratislava 35943301 714005 prenájom ornej pôdy v katastrálnom území obce Hájske na zákl. nájomnej zmluvy 19.05.2014 250.00
4 Michal Farkaš, č. 121, Horné Saliby 32357044 714004 Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase 02.04.2014 6.50
Displaying 1 - 20 of 23 1 2

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.